RuWi Audio

De RuWi audio verbeterd aanzienlijk het geluid en de beleving van muziek
wanneer deze aanstaat in je luisterruimte.

We ervaren materie als vast en 'solid'. Materie is opgebouwd uit atomen
en moleculen. Een atoom bestaat uit protonen (kern) en electronen,
welke met bijna de lichtsnelheid om de kern van protonen draaien. 


Nemen we bijvoorbeeld het eenvoudigste waterstofatoom, dan zouden
we de kern kunnen voorstellen als een korreltje zout midden in de arena
van in het colosseum in Rome. De electron draait om de kern heen en
dit zouden we in deze schaalverdeling kunnen zien als een stofje welke
om het colosseum heendraait. Het stofje en het korreltje zout bevat in
deze vergelijking nauwelijks materie. Dus een atoom bestaat voor 99,99999 % uit vacuum, zeg maar leegte. 


Geluidsgolven 'verdwijnen' in de muren en materie. Een RuWi bouwt een
nulpuntenergieveld op en deze zorgt ervoor dat geluid minder geabsorbeerd
wordt door materie.  

Het geluid klinkt beter en muziek wordt dan levendiger, helderder,
ruimtelijker en toch dichterbij, meer gedetailleerd en organischer ervaren.
Daarnaast zorgt nulpuntveldenergie ervoor dat je vanzelf meer betrokken bent bij de muziek.

Lees hier het artikel in het HiFi blad Music Emotion van Januari 2020 over scalaire energie en onze RuWi's.  
scalar waves 1jpg

scalar waves 2jpg

scalar waves 3jpg

scalar waves 4jpg

scalar waves 5jpg
De RuWi audio is 'een must' voor hi-end liefhebbers of audiofielen.
Onlangs zei iemand na een muziekbeleving met een RuWi aan: In nog
geen 20 jaar is er zoiets goeds op de markt gebracht.